خانه / PHP / آموزش مقدماتی

آموزش مقدماتی

فایل در PHP

برای فایل در PHP توابع مختلفی تعریف می‌شود که برای باز کردن، بستن، خواندن یک فایل استفاده می‌شود. به اختصار با مهمترین این توابع برای فایل آشنا می‌شویم. ادامه مطلب »