خانه / PHP / PHP Headers
پرشیُن هاست

PHP Headers

لیستی از خروجی هایی که می توان با php به سمت مرورگر ارسال نمود .

Atom

CSS

Javascript

JPEG Image

JSON

PDF

RSS

Text (Plain)

XML


منبع : صفر تا نه ( http://blog.0ta9.ir )
پرشیُن هاست

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)